Σφραγίδα της Χάγης  (Apostille) 

Είναι μια  επιπλέον επικύρωση, θα μπορούσαμε  να πούμε  „πιστοποιητικό γνησιότητας εγγράφου“ βάσει  της Σύμβασης της Χάγης από το 1961. Αν ένα έγγραφο φέρει την σφραγίδα αυτή,  γίνεται κατά κανόνα δεκτό σε όλη την Ευρώπη και στα περαιτέρω συμβεβλημένα  κράτη  που την υπέγραψαν.

Την παίρνουμε από υπηρεσία του κράτους που εξέδωσε το έγγραφο και δίδεται μόνο σε έγγραφα από κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες δημοσίου δικαίου και όχι σε ιδιωτικά έγγραφα (όπως πχ εργοδότης, ενοικιαστής κλπ.)

Σφραγίδα της Χάγης από Γερμανία Για έγγραφα που προορίζονται για ελληνικές αρχές στην Ελλάδα συνήθως την χρειαζόμαστε π. χ. για

φορολογική κατοικία – επικύρωση δήλωσης διαμονής ή σχετικό έγγραφο γερμανικής εφορίας

 ληξιαρχικά, π.χ. για επικύρωση δήλωσης ληξιαρχικής πράξης εξωτερικού,            αναγνώριση πατρότητας, ιθαγένεια κλπ.

διαζύγια ή άλλες δικαστικές πράξεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα.

 

Πως μπορώ να μάθω σε ποια υπηρεσία πρέπει να στείλω τα έγγραφά μου;

 Για να δείτε ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την έκδοση σφραγίδα Χάγης θα ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

  1. Θα πληκτρολογήσετε στο Google το όνομα της πόλης σας, π.χ. Schwaikheim, Freiberg am Neckar, Frankfurt am Main κ.α.
  2. Θα πατήσετε στο άρθρο της Wikipedia.
  3. Στα βασικά στοιχεία πόλης θα βρείτε τον εξής πίνακα.
  4. Κάτω από το κρατίδιο γράφει „Regierungsbezirk“ (διοικητική περιφέρεια). Αυτή η υπηρεσία λοιπόν είναι υπεύθυνη για έκδοση της σφραγίδας.

https://www.xn--beglaubigte-bersetzung-3lc.de/apostille/

 

BEGLAUBIGUNGSSTELLEN in à Baden – Württemberg 

 

Regierungspräsidium Freiburg 

Referat 15.1

Schwendistraße 12

79102 Freiburg

 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referat 11

Schlossplatz 1-3

76131 Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 24

Ruppmannstrasse 21

70565 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Tübingen 

Konrad-Adenauer-Straße 20

72072 Tübingen

Kategorien: Blog